headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 28/01/2023 - Ngày 7 Tháng 1 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Thanh Từ Toàn Tập - Kinh Bộ Giảng Giải

giotosu47

Nhập Thất - 2007

 Ngày 29 tháng 8 năm 2007, bốn Tỳ kheo Đắc Thành, Chí Khoan, Chí Thắng, Khả Nhuận đã mãn kỳ nhập thất 1 năm. Sáng nay quý Thầy tác bạch trình đại chúng chứng minh.
Một năm qua với tinh thần tin tiến tu học, quý Thầy không phút lơi là trễ nải công phu. Ai nấy cũng được niềm vui pháp lạc, và có nhiều kinh nghiệm trong công phu tu học của mình.
Khi sống một mình, trở về với chính mình mới biết con người chân thật của mình.

Và đợt nhập thất 1 năm tiếp theo gồm Tỳ kheo Đạo Khánh, Chí Châu, Khả Trí, Đạo Hạnh. Ai nấy cũng phấn đấu hạ thủ công phu tu học. Đại chúng Thường Chiếu mong chờ để chia sẽ niềm vui sau một năm quý Thầy nhập thất.

Hiện nay Thiền viện có một Tỳ kheo đang nhập thất 10 năm.

 Một số hình ảnh tác bạch của quý Thầy


Quý Thầy tác bạch trước khi nhập thất


Quý Thầy tác bạch trước khi nhập thất


Quý Thầy tác bạch sau  khi ra thất


Quý Thầy tác bạch sau khi ra thất

[ Quay lại ]