headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 28/01/2023 - Ngày 7 Tháng 1 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Thanh Từ Toàn Tập - Kinh Bộ Giảng Giải

giotosu47

HT Viện Trưởng về thăm Thường Chiếu

 Sau 20 ngày Hòa thượng về thăm Thường Chiếu. Hôm nay ngày 6 thàng 10 năm 2007, Hòa thượng về lại Thiền Viện Trúc Lâm Phượng Hoàng . 
Chư Tăng Thường Chiếu quây quần bên Hòa thượng nghe Ngài chỉ dạy sách tấn tu hành. 

Một số hình ảnh Hòa Thượng  về thăm Thiền Viện  10/2007


Hòa Thượng  sách tấn tu hành


Chư Tăng Thường Chiếu quây quần bên Hòa Thượng 


Chư Tăng lắng nghe Hòa Thượng chỉ dạy


Chư Tăng tham vấn


Hòa Thượng đi dạo bên trong Thiền Viện


Hòa Thượng đi dạo bên trong Thiền Viện

[ Quay lại ]