MỘT BÀI PHÁP KỲ DIỆU


Giảng tại TV Thiền Viện Thường Chiếu
 

 

 

 

 

 

 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

Nghe Pháp

File 01

09:10

01:34 MB

File 02

11:07

01:63 MB

File 03

13:11

01:78 MB

File 04

11:24

01:67 MB

File 05

11:54

01:74 MB

File 06

10:02

01:47 MB

 

 (Nguồn: Phật Tử Đăng Chân)

 

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]