headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 20/07/2018 - Ngày 8 Tháng 6 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Sám hối sáu căn tại TVTL Đàlạt

VĂN TRỮ TỪ TỰ RĂN


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 07/08/2002

 

 

 

 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

Nghe Pháp

File 01

09:53

00:58 MB

File 02

10:07

00:42 MB

File 03

10:32

00:53 MB

File 04

10:43

00:29 MB

File 05

10:15

00:60 MB

File 06

11:37

00:68 MB

File 07

16:04

00:94 MB

File 08

13:28

00:79 MB

File 09

11:12

00:65 MB

File 10

08:59

00:52 MB

 (Nguồn: Phật Tử Đăng Chân)

 

 

 

[ Quay lại ]