headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 22/09/2018 - Ngày 13 Tháng 8 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
THÁNH TÍCH TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

TÁNH KHÔNG DUYÊN KHỞI


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 

 

 

 

 

 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

Nghe Pháp

File 01

11:35

01:70 MB

File 02

09:26

01:38 MB

File 03

11:33

01:69 MB

File 04

13:36

01:99 MB

File 05

10:17

01:51 MB

File 06

11:00

01:61 MB

File 07

11:18

01:65 MB

File 08

07:24

01:08 MB

File 09

10:20

01:51 MB

 

 (Nguồn: Phật Tử Đăng Chân)

[ Quay lại ]