NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 046 - CHỚ ĐÁNH LẦM NGƯỜI !

46.LamnguoiTriệu Châu hỏi:
- Đạo chẳng phải ngoài vật, ngoài vật chẳng phải đạo, thế nào là đạo ngoài vật?
Sư liền đánh.
Triệu Châu nắm đứng cây gậy nói:
- Về sau Hòa thượng chớ đánh lầm người.
Sư nói:
- Rồng rắn dễ phân biệt, hàng nạp tử (thiền tăng) khó dối.

BÌNH:
Nếu chẳng phải Nam Tuyền, cây gậy trong tay ắt đã bị Triệu Châu đoạt rồi! Lại nếu chẳng phải Triệu Châu, khó thoát khỏi cây gậy trong tay Nam Tuyền. Kiểm điểm lại, ai là kẻ nắm được cây gậy?
- Khó qua mắt Tổ.
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]