Ngày thứ 4: Lễ Truyền bồ tát giới

hinh00Ngày 11/10/2017 (nhằm ngày 22 tháng 8 Đinh Dậu), ngày thứ 4 của đại giới đàn Pháp Loa. Các khóa lễ đã được tiến hành theo chương trình định sẵn. Sáng sớm các giới tử được chụp hình lưu niệm với chư tôn đức giới sư. Vào lúc 7h cung thỉnh H.T Thích Giác Toàn phó chủ tịch TUGHPGVN quang lâm giới trường và có thời pháp sách tấn các giới tử . Lúc 9 giờ các giới tử Ni tiếp tục Yết Ma truyền Tỳ kheo Ni. Vào lúc 17h30 hội đồng thập sư tiến hành lễ Truyền Bồ Tát giới cho  khoảng 2.000 giới tử và Phật tử. Lúc 18h30 tiến hành Lễ tấn hương cho các giới tử vừa thọ giới. Lúc 19h30 T.T Thích Lệ Trang cùng chư Tôn đức Tăng tiến hành lễ trai đàn chuẩn tế cúng thí thực.

 BBT giới thiệu một số hình ảnh các buổi lễ ngày thứ 4.


Chụp hình lưu niệm


H.T Thích Giác Toàn quang lâm giới đàn


Truyền Bồ Tát giới cho giới tử và Phật tử


Truyền Bồ Tát giới cho giới tử và Phật tử


Lễ tấn hương


TT Thích Lệ Trang cùng chư tôn đức Tăng cúng thí thực

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]