headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 25/09/2020 - Ngày 9 Tháng 8 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2020  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Ngày thứ 3: Tấn đàn Truyền giới Tỳ kheo

hinh00

Ngày 10/10/2017 ( nhằm  21 tháng  08 Đinh Dậu), ngày thứ 3 của đại giới đàn Pháp Loa,  tại giới trường Tăng-Ni, Ban Điều hành giới trường và Ban quản giới tử đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường để tấn đàn truyền Tỳ-kheo giới. 

Hội đồng Thập sư cung thỉnh HT.Thích Nhật Quang làm Đường đầu đắc giới; HT.Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Quang, TT.Thích Lệ Trang làm Giáo-thọ A-xà-lê; HT.Thích Hải Mẫn, HT.Thích Thiện Cảnh, HT.Thích Thiện Đạo, HT.Thích Trí Chơn, TT.Thích Giác Văn, TT.Thích Thông Phương, TT.Thích Huệ Quang làm tôn chứng Tăng-già.

 

Chư tôn đức dẫn thỉnh đã hướng dẫn giới tử thỉnh Hòa thượng Đàn đầu, Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê. Sau đó, HT.Thích Giác Quang, Giáo thọ A-xà-lê đã hướng dẫn giới tử thỉnh tôn chứng Tăng-già.

Sau khi tác lễ thỉnh sư xong, giới tử lui ra khỏi giới trường. Hòa thượng Yết-ma tác pháp vấn hòa, Thượng tọa Giáo thọ đã ra trước Đại Tăng để tác pháp xin cho các giới tử được thọ giới.

Đại Tăng chấp thuận cho Hòa thượng giáo thọ hỏi các già-nạn với giới tử. Sau khi đã hỏi các già-nạn, giới tử thanh tịnh, Đại Tăng chấp thuận để đem các giới tử đến thọ giới.

Hòa thượng Yết-ma-A-xà-lê đã bạch tứ Yết-ma rồi, vô tác giới thể của giới tử được tác thành.

 

Giới luật là nền tảng vững chắc của ngôi nhà Phật pháp. Trên ngôi nhà thường trụ ấy, tăng đoàn phát huy năng lực an lạc giải thoát, làm rạng ngời ánh đạo. Dù Nguyên thủy hay Phát triển, Nam tông hay Bắc tông, dù Thiền, Tịnh, Mật,… tất cả chi lưu đều không xa rời bản thể giới luật.

 Nguồn thiền Việt Nam kế thừa tinh thần hành trì giới luật, các đời Tổ sư hoặc chấn tích hưng thịnh nơi thành thị hay ẩn cư nhàn hạ nơi thôn dã, thong dong tiêu sái hay bận rộn một đời vì công tác Tăng-già, các ngài vẫn nghiêm mật trong khuôn phép kỷ cương. Ánh Kiên Cương diệu tịnh minh thể của Đệ nhị tổ Pháp Loa bủa khắp gần xa, trải qua hưng thịnh thăng trầm, chiếu ngời Chân Không, toàn bày Thường Chiếu sáng soi muôn thuở Trúc Lâm từ đó. Cho nên giới Kinh Đức Phật đã dạy:

Giới như đất bằng, muôn  giống lành từ đất mà sanh.

Giới như vị lương y hay trị bệnh tam độc.

Giới như thuyền từ bi có thể độ người qua bể khổ.

Giới như chuỗi anh lạc để trang nghiêm  pháp thân

 

BTT giới thiệu một số hình ảnh buổi lễ

hinh29
hinh30
[ Quay lại ]