HT Trúc Lâm về thăm Thường Chiếu 03/2008

Một số hình ảnh HT Trúc Lâm  dạo bên trong TV Thường Chiếu
(sáng ngày 23/03/2008)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]