headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 11/08/2022 - Ngày 14 Tháng 7 Năm Nhâm Dần - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2022  Mong
Trang nghiêm Lễ Bế mạc - Đại giới đàn Thiện Hoa

 • Bài mới nhất

 • Bài đọc nhiều nhất

 • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap new3

KhanhtueSuOng99

KHÁNH TUẾ

 

Lễ mừng khánh tuế - khánh thọ là lễ mừng chư Tăng, Ni tăng thêm một tuổi đạo, là dịp để các đệ tử bày tỏ lòng hiếu đạo đối với bậc tôn sư của mình trong việc nỗ lực tinh tấn tu hành.

 

Đức Phật từng dạy: “Tùy thuận thiện sự học đắc kiến hằng sa Phật”. Chư Tôn tịnh đức là hàng sứ giả Như Lai, là bậc hướng đạo sư của chúng đệ tử, đã thay thế Đức Từ Tôn dạy dỗ, giúp hàng đệ tử không chỉ xuất gia mà cả tại gia được khai tâm mở trí, tiến tu đạo hạnh.

 

Nhờ công đức giáo hoá của bậc tôn sư, chúng đệ tử mới biết đường tà nẽo chánh, để nghiêm thân tu học. Thật hạnh phúc biết nhường nào khi được che mát bởi bóng bồ đề đại thọ, được tắm mình trong ánh sáng ngọn đuốc trí tuệ, được thơm lây bởi những mùi hương đạo đức của các bậc đạo hạnh chân tu.

 

Với những công lao trời biển của những bậc tôn sư, chúng đệ tử hàng năm tổ chức lễ mừng khánh tuế cho sư phụ của mình. Lễ mừng khánh tuế chư Tăng, Ni trong Phật giáo thường được tổ chức sau 3 tháng an cư kiết hạ.

 

Lễ mừng khánh tuế là lễ mừng chư Tăng, Ni tăng thêm một tuổi đạo, là dịp để các đệ tử bày tỏ lòng hiếu đạo đối với bậc tôn sư của mình trong việc nỗ lực tinh tấn tu hành. Thể hiện tinh thần báo hiếu tôn sư trong tứ đại trọng ân của Phật giáo.

 

Trong buổi lễ mừng khánh tuế, chúng đệ tử thường ôn lại công hạnh tu hành của một vị cao tăng hay trưởng lão nào đó , hay trình bày công phu tu tập tiến bộ của mình, lấy đó làm gương sáng cho mọi người cùng noi theo tu học hướng đến đời sống an lạc, giải thoát sinh tử trầm luân.

 

- Minh Tâm -

Thiền viện Tuệ Thông

Thiền viện Tuệ Thông


Trùng tu năm 2002
Trụ trì : Ni sư Thích nữ Như Minh
Địa chỉ : Ấp 1c, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại : (061) 384-1235

Thiền viện Tuệ Thông, vốn là chùa Bửu Sơn trên núi Tao Phùng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa theo hệ phái Bắc Tông. Chủ trì là Ni sư thích nữ Như Minh. Ni nư xuất gia tại chùa Từ Quang ở Thủ Đức, và  được Hòa thượng Thiện Hòa gởi vào trường Dược Sư tu học 7 năm.

Năm 1972, Ni sư theo học khóa thiền ở thiền viện Chân Không với Hòa thượng Thanh Từ và đổi sang hệ phái Thiền tông từ đó.

Năm 1986, chùa nằm trong khu quân sự nên bị giải tỏa, Trụ trì cùng Ni chúng tháo gỡ tôn, gạch, cây … chuyển về khu đất rộng 2000m2, do bà Năm Osawha cúng dường tại xã Phước Thái. Chính là khu đất mà thiền viện đang tọa lạc hiện nay.

Ban đầu chùa chỉ có một chánh điện diện tích 24m2 (6mX4m). Ni chúng chỉ có Sư trụ trì và hai Ni. Dần dà chùa lên đến 72 người.

Năm 2000 được sự chấp thuận của Giáo Hội, chùa đổi tên thành Tuệ Thông.

Năm 2002 thiền viện được trùng tu mở rộng, diện tích lên đến 108m2 (12mx9m). Ngoài chánh điện được xây ở vị trí trung tâm, thiền viện còn có các công trình sinh hoạt khác như giảng đường, thiền đường, Ni đường, nhà trù và hai ngôi t ịnh thât dành cho sư trụ trì và sư phó.

Kinh tế của thiền viện phần lớn đều do ni chúng tự túc, như làm tương, may oháp phục tu sĩ, làm rong biển … Nhờ  vậy, đời sống của ni chúng cũng ổn định.

Để giúp thiền sinh nắm vững giáo lý, Ni sư còn mời ban giáo thọ ở các thiền viện về dạy giáo lý cho đại chúng. Giúp đại chúng học hiểu tu tập cho đúng với chánh pháp.

Ngoài việc chăm sóc cho đệ tử thiền viện tu học, Ni sư còn giúp cho 380 ngôi thất chung quanh sống đúng nội qui và tu học theo đường hướng mà Hòa thượng ân sư đã đặt ra.

Cũng như các thiền viện khác, ngoài việc chính là tu thiền, ni chúng trong thiền viện cũng như khu ngoại viện vẫn cố  gắng hoàn thành tốt đẹp công tác “Tốt đạo đẹp đời”.  

  

Thời Khóa Tu Học

      Sáng:

  3g

  :Thức chúng.

  3g30

  :Tọa thiền.

  5g

  :Xả thiền.

  5g30

  :Thể dục.

  6g

  :Tiểu thực.

  7g

  :Làm công tác.

  10g

  :Xả công tác.

  11g:Thọ trai.
  12g:Chỉ tịnh.

      Chiều:

  13g

  :Sám hối sáu căn.

  14g

  :Học giáo lý.

  16g

  :Dược thạch.

  18g

  :Sám hối sáu căn.

  19g

  :Tọa thiền.

  21g

  :Xả thiền.

  21g30

  :Chỉ tịnh.

 

[ Quay lại ]