headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 12/08/2022 - Ngày 15 Tháng 7 Năm Nhâm Dần - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2022  Mong
Trang nghiêm Lễ Bế mạc - Đại giới đàn Thiện Hoa

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap new3

KhanhtueSuOng99

KHÁNH TUẾ

 

Lễ mừng khánh tuế - khánh thọ là lễ mừng chư Tăng, Ni tăng thêm một tuổi đạo, là dịp để các đệ tử bày tỏ lòng hiếu đạo đối với bậc tôn sư của mình trong việc nỗ lực tinh tấn tu hành.

 

Đức Phật từng dạy: “Tùy thuận thiện sự học đắc kiến hằng sa Phật”. Chư Tôn tịnh đức là hàng sứ giả Như Lai, là bậc hướng đạo sư của chúng đệ tử, đã thay thế Đức Từ Tôn dạy dỗ, giúp hàng đệ tử không chỉ xuất gia mà cả tại gia được khai tâm mở trí, tiến tu đạo hạnh.

 

Nhờ công đức giáo hoá của bậc tôn sư, chúng đệ tử mới biết đường tà nẽo chánh, để nghiêm thân tu học. Thật hạnh phúc biết nhường nào khi được che mát bởi bóng bồ đề đại thọ, được tắm mình trong ánh sáng ngọn đuốc trí tuệ, được thơm lây bởi những mùi hương đạo đức của các bậc đạo hạnh chân tu.

 

Với những công lao trời biển của những bậc tôn sư, chúng đệ tử hàng năm tổ chức lễ mừng khánh tuế cho sư phụ của mình. Lễ mừng khánh tuế chư Tăng, Ni trong Phật giáo thường được tổ chức sau 3 tháng an cư kiết hạ.

 

Lễ mừng khánh tuế là lễ mừng chư Tăng, Ni tăng thêm một tuổi đạo, là dịp để các đệ tử bày tỏ lòng hiếu đạo đối với bậc tôn sư của mình trong việc nỗ lực tinh tấn tu hành. Thể hiện tinh thần báo hiếu tôn sư trong tứ đại trọng ân của Phật giáo.

 

Trong buổi lễ mừng khánh tuế, chúng đệ tử thường ôn lại công hạnh tu hành của một vị cao tăng hay trưởng lão nào đó , hay trình bày công phu tu tập tiến bộ của mình, lấy đó làm gương sáng cho mọi người cùng noi theo tu học hướng đến đời sống an lạc, giải thoát sinh tử trầm luân.

 

- Minh Tâm -

Thiền Viện Hiện Quang


THIỀN VIỆN HIỆN QUANG


Trùng tu vào tháng 11 năm Bính tuất (2006)
Trụ trì : Đại đức THÍCH ĐẠO ỨNG
Địa chỉ : 637 - Tổ 5 - ấp Miễu - xã Phước Tân
Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại : 0908258746


I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP:

+ Năm 1982, gia đình ông Nguyễn Văn Tăng hiến đất cho bác sĩ Nguyễn Hữu Hạnh. Bác sĩ xây dựng ngôi Tam bảo và hiến cúng toàn bộ cho Hòa thượng Trúc Lâm Đà Lạt. Đại đức Thông Quán được cử về làm trụ trì.

Khi đại đức Thông Quán về làm Tri khách tại thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thì toàn bộ cơ sở được giao cho thiền viện Thường Chiếu.

+ Năm 2002, Hòa thượng Thường Chiếu cử Đại đức Thích Đạo Ứng về làm trụ trì.

+ Ngày 27 tháng 11 năm Bính Tuất (2006), làm lễ đại trùng tu thiền viện Hiện Quang.

+ Ngày mùng 8 tháng 8 năm Đinh Hợi làm lễ an vị Phật.

II. BAN CHỨC SỰ HIỆN NAY :

Trụ trì

Thích Đạo Ứng

Quản chúng

Thích Quang Trí

Tri sựThích Hiện Quang

Tri khách

Thích Thái Tịnh

Tri khố Thích Phước hạnh
Tri viên Thích Hiện Đạo
Hương đăng Thích Hiện Quán

 
III. SỐ TĂNG CHÚNG HIỆN NAY: 30 vị

IV. THỜI KHÓA SINH HOẠT CỦA TĂNG CHÚNG: Theo thời khóa được ấn định chung cho các thiền viện.

V. THỜI KHÓA SINH HOẠT CỦA ĐẠO TRÀNG: Đạo tràng Phật tử sinh hoạt mỗi tháng 2 lần vào ngày chủ nhật. Sáng nghe pháp. Chiều ngồi thiền và nghe pháp.

Một số hình ảnh Thiền viện Hiện Quang


Chánh điện


Một khóa lễ chư tăng tại TV Hiện Quang


Tăng đường


Tăng đường


Đường xuống Vườn và suối.


Thất lá


Thất lá


Thất Thầy Trụ trì và tăng đường 
[ Quay lại ]