DỤNG TÂM TU HÀNH

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 


   26/11/2006 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

10:57

05:26 MB

File  02

11:19

05:43 MB

File  03 11:04 05:32 MB
File  04 11:43 05:63 MB
File  05 11:23 05:46 MB
File  06 10:32 05:05 MB
File  07 11:08 05:35 MB
File  08 16:13 07:79 MB

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]