headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 17/09/2019 - Ngày 19 Tháng 8 Năm Kỷ Hợi - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

NỀ NẾP TU HÀNH

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 


-- 2010 --

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

18:09

10:64 MB

File  02

23:21

13:68 MB

File  03 25:35 11:49 MB
File  04 09:11 05:38 MB

 

[ Quay lại ]