headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 12/08/2020 - Ngày 23 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Những Vấn Đề Có Thể Phải Trải Qua

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 


   31/12/2006 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

10:36

05:09 MB

File  02

12:11

05:85 MB

File  03 07:38 03:66 MB
File  04 14:16 06:85 MB
File  05 10:02 04:82 MB
File  06 13:30 06:48 MB
File  07 02:52 01:37 MB
File  08 07:48 03:74 MB

 

[ Quay lại ]