headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 15/11/2019 - Ngày 19 Tháng 10 Năm Kỷ Hợi - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác
LỄ KHÁNH THÀNH TVTL BẠC LIÊU
thhiepmoi01
thhiepmoi02

thhiepmoi03

DỤNG TÂM TU HÀNH

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 


   26/11/2006 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

10:57

05:26 MB

File  02

11:19

05:43 MB

File  03 11:04 05:32 MB
File  04 11:43 05:63 MB
File  05 11:23 05:46 MB
File  06 10:32 05:05 MB
File  07 11:08 05:35 MB
File  08 16:13 07:79 MB

 

[ Quay lại ]