headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 11/08/2020 - Ngày 22 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

TRỊ BỆNH THAM DỤC

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

   25/06/2006

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

09:06

04:27 MB

File  02

10:08

04:75 MB

File  03 10:44 05:04 MB

File  04 12:29 05:85 MB

File  05 11:07 05:21 MB
File  06 08:31 03:99 MB

File  07 11:10 05:23 MB
File  08 09:54 04:64 MB

 

 

 

[ Quay lại ]