headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 14/07/2020 - Ngày 24 Tháng 5 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

BannerPhatDan2020

Hướng Tiến Tu Hành

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

  26/02/2006

 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

11:32

05:40 MB

File  02

13:43

06:43 MB

File  03 11:34 05:40 MB
File  04 11:08 05:22 MB
File  05 13:03 06:12 MB
File  06 08:46 04:11 MB
File  07 07:43 03:61 MB

 

 

[ Quay lại ]