headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 27/05/2020 - Ngày 5 Tháng 4 Năm Canh Tý - PL 2563 nhuận “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2018  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

BannerPhatDan2020

Biểu Hiện Nội Dung Tu Hành

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

  30/12/2007

 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

13:59

06:56 MB

File  02

10:39

04:99 MB

File  03 09:35 04:49 MB

File  04 12:31 05:87 MB

File  05 14:12 06:66 MB
File  06 12:31 05:87 MB

File  07 08:42 04:08 MB
File  08 10:20 04:85 MB
File  09 09:31 04:46 MB

 

 

[ Quay lại ]