Ngày thứ 3:Lễ Tác Pháp Yết Ma

hinh00Sáng ngày 10/10/2017 (nhằm ngày 21  tháng 8 Đnh Dậu), ngày thứ 3  của Đại giới đàn Pháp Loa, theo chương trình định sẵn từ sáng sớm các giới tử Sa di đã vân tập về giới trường chuẩn bị lễ tác Pháp yết ma trước khi thọ nhận giới tỳ kheo.

BBT giới thiệu một số hình ảnh buổi lễ

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]