headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 13/12/2017 - Ngày 26 Tháng 10 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang Mong
 Video - Sám hối 6 căn

THÔNG BÁO

phathoang

Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với

Thiền Viện Thường Chiếu tổ chức

LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 709
ngày Đức Vua


Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

 

01/11/Mậu Thân (1308) - 01/11/ Đinh Dậu (2017)

 

+ Thời gian tổ chức : Ngày 01 tháng 11- Đinh Dậu ( nhằm ngày 18/12/2017).

+Tổ chức tại: Thiền viện Thường Chiếu, số 1C, Phước Thái , huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chương trình đại lễ

 07 giờ 30:

- Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng, Ni vân tập.

- Tiếp đón Quan khách.

- Phật Tử tập trung.

 08 giờ 00: KHAI MẠC

- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.

- Sơ lược Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Lời tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông của TWGH và Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

- Phát biểu của Chính quyền.

- Dâng hương tưởng niệm Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Cảm tạ của ban Tổ Chức.

- Bế mạc  - hồi hướng.

BBT Kính Thông Báo

Ngày thứ 1: GIỚI TỬ HÂN HOAN TỀ TỰU VỀ GIỚI ĐÀN PHÁP LOA

hinh00

Theo chương trình của Đại giới đàn Pháp Loa, đúng 5 giờ sáng ngày 08/10/2017 (nhằm ngày 19 tháng 8 Đinh Dậu). Hơn 2.700 giới tử đã đăng ký thọ giới từ trước đã vân tập đông đủ về Giới trường Pháp Loa tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức đến làm thủ tục an đơn và nhập Thọ giới trường - bắt đầu những sinh hoạt đầu tiên để thọ nhận giới Pháp. Dưới sự đó tiếp ân cần và sự chuẩn bị chu đáo, chi tiết của Ban tổ chức đã làm cho các giới tử hoan hỷ, yên tâm trang nghiêm tự thân để lãnh thọ giới Pháp.

 Đúng 8 giờ sáng Ban tổ chức cung nghinh chư Tôn đức giáo phẩm quang lâm về chánh điện để kiết giới tràng. Lúc 9g , chư tôn đức ban giám khảo tiến hành buổi họp hoàn bị chương trình khảo hạch giới tử.

Các giới tử cũng bắt đầu vân tập về giới tràng, trang nghiêm nghe chư vị trong Ban quản giới tử tuyên nội quy, nhắc nhở và dặn dò giới tử những điều cần thiết khi tham dự giới đàn,  sau đó các giới tử thọ trai và chỉ tịnh.

Ký sự ngày thứ nhất
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=yjkK4njIWCU&list=PLSbR6cgV0yeObmiLs9Dia1svU04Y0gmI </youtube>

BBT giới thiệu một số hình ảnh ngày đầu tiên của Đại giới đàn Pháp Loa

hinh34

Giới tử làm thủ tục nhập giới trường

hinh35
hinh38
Nghi thức kiết Đại giới
hinh36
hinh37
Sinh hoạt nội quy với các giới tử Tăng
[ Quay lại ]