headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 23/09/2020 - Ngày 7 Tháng 8 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2020  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Khánh Tuế Ban Lãnh Đạo Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - DL 2017

khanhtue00Theo như thông lệ hàng năm, từ chiều ngày 26 tháng 7 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 16/09/2017) toàn thể chư Tăng, Ni và Phật tử từ khắp nơi đã vân tập đông đủ về Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu chuẩn bị tổ chức Lễ Khánh Tuế Hòa thượng thượng Nhật hạ Quang trụ trì Tổ Đình. Đúng 8g30 sáng ngày 27 tháng 7 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 17/09/2017) toàn thể đại chúng trang nghiêm tiến hành Lễ mừng khánh tuế Hòa thượng trụ trì cùng toàn thể quý Thầy trong Ban lãnh đạo Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu.

 Buổi lễ tổ chức đơn sơ, thấm tình đạo vị, toàn thể đại chúng cùng nhau hướng về Hòa thượng bày tỏa lòng thành, tri ơn giáo dưỡng.

Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đời

Đại diện chư Tăng, Ni và Phật tử thành kính dâng lời tác bạch vấn an sức khỏe và chúc thọ khánh tuế Hòa thượng trụ trì cùng quí Thầy trong Ban lãnh đạo thiền viện, nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho Hòa thượng cùng quí Thầy trong ban lãnh đạo, được nhiều sức khỏe, sống lâu nơi đời để dìu dắt chư Tăng, Ni và Phật tử trên con đường tu học.  Hòa thượng trụ trì hoan hỷ chứng minh lòng thành của toàn thể đại chúng và có đôi lời nhắc nhỡ sách tấn tu hành, hoằng pháp lợi sanh..

BBT xin giới thiệu một số hình ảnh buổi lẽ

(Hình ảnh do PT Đăng Tuấn cung cấp)

[ Quay lại ]