headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 03/08/2020 - Ngày 14 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

LỄ VU LAN - LỄ TỰ TỨ PL 2561 - DL 2017

hinh00Sáng ngày rằm tháng 07 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 05/09/2016).  Theo như chương trình đã định, toàn thể chư Tăng, Ni và Phật tử từ các đạo tràng đã vân tập về Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu trang nghiêm tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu. Vào lúc 8g00 sáng, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng thượng Nhật hạ Quang trụ trì Tổ đình Thiền Viện Thường Chiếu, toàn thể đại chúng đã tiến hành khóa lễ tụng kinh, để hồi hướng công đức và dâng lời nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho cha mẹ nhiều đời sinh vào chốn an vui, cha mẹ hiện tiền phước thọ tăng long, biết quy hướng về Tam Bảo phát tâm tu hành để bớt khổ thêm vui.

 Quý thầy Giáo Thọ cũng có thời thuyết giảng Phật pháp nói về ý nghĩa ngày Vu Lan và tấm lòng hiếu thảo của người con Phật đối với các bậc sinh thành và Thầy tổ.

Nhân dịp này Hòa thượng Trụ trì cùng quý Thầy, đã tổ chức Lễ Quy Y và truyền ngũ giới cho hơn 200 Phật tử phát tâm quy y Tam Bảo nhân mùa Vu lan báo hiếu PL 2561- DL 2017.

Theo truyền thống tông môn, buổi chiều ngày rằm tháng 07 hàng năm cũng là ngày kết thúc ba tháng cấm túc An cư - Kiết hạ tại Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu PL 2561-DL 2017. Mùa an cư năm nay hơn 1.000 hành giả Tăng, Ni sinh đăng ký cấm túc và tùng hạ an cư tại đạo tràng. Toàn thể chư Tăng, Ni trang nghiêm tự thân tiến hành tác pháp tự tứ, hoàn mãn 04 tháng (năm nhuần) An cư.

Đại diện Ban chức  sự trường hạ đã tiến hành tổng kết sơ bộ kết quả 04 tháng (năm nhuần) An cư, việc tu học có nhiều thuận duyên, tất cả thực hiện nghiêm túc nội quy của trường hạ, nội quy của Tông môn, công phu tăng tiến, mọi người đều hoan hỷ được thêm đạo mới tạo động lực cho bước đường tu học tiếp theo.

BBT xin giới thiệu một số hình ảnh Lễ Vu Lan và Lễ Tự tứ

Lễ Tự Tứ

(hình ảnh do PT Đăng Tuấn cung cấp )

[ Quay lại ]