TRỊ BỆNH THAM DỤC

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

   25/06/2006

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

09:06

04:27 MB

File  02

10:08

04:75 MB

File  03 10:44 05:04 MB

File  04 12:29 05:85 MB

File  05 11:07 05:21 MB
File  06 08:31 03:99 MB

File  07 11:10 05:23 MB
File  08 09:54 04:64 MB

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]