NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 081. ÔNG HỎI CÁI GÌ ?

81.hoigiCó vị tăng đến hỏi Hòa thượng Phước Khê:
- Khi gương xưa không tỳ vết thì thế nào?
Sư im lặng giây lâu. Tăng hỏi:
- Ý thầy thế nào?
Sư đáp:
- Sơn Tăng lãng tai.

Tăng hỏi lại. Sư đáp:
- Hơi giống chút ít.
- Thế nào là tự kỷ?
- Ông hỏi cái gì?
- Hòa thượng há không phương tiện?
- Ông vừa hỏi cái gì?
- Sao lại điên đảo thế?
- Hôm nay ông đáng ăn gậy trong tay của Sơn Tăng.
- Duyên tan về không, không về chỗ nào?
Sư gọi tăng, tăng liền dạ! Sư hỏi:
- Không ở chỗ nào?
- Thỉnh Hòa thượng nói.
- Người Ba-tư ăn hạt tiêu (nghĩ nghị được chăng?)

BÌNH:
1/ Khi chưa khởi một niệm, làm sao nói?
- Phải thấu qua trong chỗ im lặng kia?
2/ Hỏi ở trong đáp!
3/ Hợp tan hãy gác lại, ngay đó là cái gì?

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]