headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 22/04/2024 - Ngày 14 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 076. CHÍNH ĐANG ỒN

76.ChinhdangonThiền sư Vô Nghiệp ở Phần Châu, Sư họ Đỗ quê ở Thượng Lạc, Thương Châu. Sau khi xuất gia thọ giới, Sư chuyên giảng Kinh, Luật, Luận, suốt cả mùa đông mùa hạ. Được nghe Thiền môn Mã Đại sư thạnh hành, Sư tự đến chiêm lễ. Tổ thấy tướng mạo Sư kỳ đặc, tiếng nói vang như chuông liền bảo:
- Phật đường vòi vọi mà trong ấy không có Phật!

Sư lễ Tổ quỳ gối thưa:
- Về kinh điển ba thừa con hiểu biết chút ít, thường nghe trong Thiền môn nói “Tức tâm là Phật” con thật chưa hiểu rõ?
Tổ bảo:
- Chỉ cái “tâm chưa hiểu” đó là phải, lại không có vật khác.
Sư hỏi:
- Thế nào là mật truyền tâm ấn của Tổ Sư từ Tây sang ?
Tổ bảo:
- Đại đức chính đang ồn, hãy đi đi, khi khác đến.
Khi Sư vừa bước ra, Tổ gọi:
- Đại đức!
Sư xoay đầu nhìn lại. Tổ bảo:
- Là cái gì?
Sư liền lãnh ngộ, bèn lễ bái. Tổ bảo:
- Cái gã độn, lễ bái làm gì?

BÌNH:
Ông thầy mấy phen lao đao lận đận, rốt cuộc không ngoài một cái xoay đầu! Vậy ông đã ngộ được cái gì mà lễ bái?
- Linh Mặc, Thạch Đầu cũng chỉ thế ấy!

[ Quay lại ]