headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 15/11/2018 - Ngày 9 Tháng 10 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

THÔNG BÁO

thiepmoi1
thiepmoi2
thiepmoi4

BBT Kính Thông Báo

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 077. ÔNG ĐÃ TIN ĐẾN ĐƯỢC

77.OngdatinHòa thượng Mông Khê. Tăng hỏi:
- Khi một niệm chẳng sanh thì thế nào?
Sư im lặng giây lâu. Tăng liền lễ bái.
Sư hỏi:
- Ông làm sao hội?
Tăng thưa:
- Con trọn chẳng dám không hổ thẹn!
- Ông đã tin đến được.
- Việc bổn phận làm sao nhận rõ?
- Sao ông chẳng tự hỏi?

- Thỉnh thầy đáp lời.
- Ông đã hỏi rất hay.
Ông tăng cười to rồi ra. Sư nói:
- Chỉ có ông tăng lanh lợi.
Có ông tăng từ ngoài đến. Sư liền hét. Tăng nói:
- Xuất xứ này tốt.
Sư nói:
- Còn có cây gậy!
Tăng trân trọng liền ra. Sư nói:
- Hay được tự tại.

BÌNH:
1/ Chỗ một niệm chẳng sanh làm sao hội được? Đáp: "Con trọn chẳng dám không hổ thẹn!".
- Tức là con tự biết lỗi rồi vậy. Chỗ này chỉ nên tự hội là tốt.
2/ Đã là việc bổn phận, vì sao lại đến người hỏi?
3/ Tại sao ông tăng vừa mới đến, Sư liền hét?
- Nếu chẳng phải ông tăng này, khó thoát khỏi lão Hòa thượng kia.
 

[ Quay lại ]