headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 17/01/2021 - Ngày 5 Tháng 12 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN -80. HỎI LẤY NGƯỜI GỖ ĐI!

80.hoinguoigoHòa thượng Hưng Bình ở Kinh Triệu. Động Sơn đến lễ bái, Sư bảo:
- Chớ lễ bái già nua nầy!
Động Sơn thưa:
- Lễ bái cái không già nua.
- Cái không già nua không nhận lễ.
- Y cũng chẳng ngăn.
Động Sơn liền hỏi:
- Thế nào là tâm Phật?

Sư đáp:
- Chính là tâm ông.
- Tuy nhiên như thế, vẫn là chỗ con nghi.
- Nếu thế ấy hỏi lấy người gỗ đi.
- Con có một câu chẳng nhờ miệng chư Thánh.
- Ông thử nói xem?
- Chẳng phải con.
Động Sơn từ giã đi, Sư hỏi:
- Đi về đâu?
- Theo dòng không chỗ dừng.
- Pháp thân theo dòng, Báo thân theo dòng?
- Trọn chẳng nhằm đây hiểu.
Sư bèn vỗ tay!

BÌNH:

1/ Như vậy lễ cái già nua là phải hay lễ cái chẳng già nua là phải. Ai là người đủ mắt đáp xem?
- Già với chẳng già tạm gác lại, sao chẳng tự lễ đi!
2/ Vì sao hỏi đến chỗ nghi tâm Phật, thì bảo “hỏi lấy người gỗ” là ý gì?
- Người gỗ chẳng nói cũng chẳng im!
Hỏi lấy tâm ông không chỗ tìm.
Từ nay dứt bặt không thừa sót,
Tâm ta, tâm Phật tuyệt đường chim

[ Quay lại ]