headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 15/11/2018 - Ngày 9 Tháng 10 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

THÔNG BÁO

thiepmoi1
thiepmoi2
thiepmoi4

BBT Kính Thông Báo

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 083. ĐÂY KIA KHÔNG TIỆN NGHI

83.daykiaHòa thượng Đại Dương cùng Thiền sư Y gặp nhau, nhân đó liền hỏi Thiền sư Y:
- Gần đây có một nhóm tri thức, nhằm ở trước mắt chỉ dạy người nhận rõ cái việc trước mắt, và lấy việc đó làm chỗ vì người; họ lại hội được văn thể khi chưa thành chữ (chưa dấy niệm) hay không?
Thiền sư Y đáp:
- Nghĩ nhằm trong ấy một câu hỏi, chẳng biết có nên hay chẳng nên?

Sư bảo:
- Đã đáp cho ông rồi, chớ nói nên hay chẳng nên.
- Lại hiểu việc trước mắt hay chưa?
- Nếu là việc trước mắt, làm sao hiểu?
- Lại là bị người kiểm điểm.
- Ai?
- Tôi!
Sư bèn hét!
Thiền sư Y lùi lại đứng. Sư nói:
- Ông chỉ biết trông việc ở trước, mà chẳng biết nhìn việc ở sau.
- Trên tuyết lại thêm sương.
- Kia đây không được tiện (tiện nghi).

BÌNH:
Một cuộc đối đáp lý thú giữa hai bên tác gia. Điểm cần chú ý là: qua câu “Ai?- Tôi” Thì một liền hét! Một lùi lại đứng. Ngay đây chủ khách mỗi tự bày. Tuy nhiên vẫn còn chưa sạch dấu vết, phải đợi đến câu cuối cùng: “Kia! Đây không tiện nghi!”, mới là một phen quét tột, không chỗ để mắt.
CHÚ:
Nếu còn dấu vết kia đây, chưa phải việc trước mắt! Còn có việc trước, việc sau vẫn là lời nói hai đầu!
 

[ Quay lại ]