headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 17/07/2024 - Ngày 12 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 075. MỘT NHÀ SÁU CỬA

75.Nha6cuaThiền sư Hồng Ân ở Trung Ấp, Lãng Châu.
Ngưỡng Sơn đến hỏi Sư:
- Làm sao thấy được nghĩa thật tánh?
Sư đáp:
- Ta vì ông nói một thí dụ: "Như một nhà có sáu cửa, trong có một con khỉ, ngoài có một con khỉ từ bên đông kêu "Chóe! Chóe!". Bên trong cũng kêu "Chóe! Chóe!", liền đáp lại. Sáu cửa đều kêu, đều đáp lại như thế".

Ngưỡng Sơn lễ tạ thưa:
- Vừa rồi nhờ Hòa thượng thí dụ, con đều biết rõ, lại có một việc: Ví như con khỉ ở trong ngủ, con khỉ ở ngoài muốn gặp phải làm sao?
Sư bước xuống giường thiền, nắm tay Ngưỡng Sơn múa, nói:
- Chóe! Chóe! Cùng ông thấy nhau rồi! Ví như con trùng tiêu minh làm ổ trên mí mắt con muỗi, nhằm chữ thập ngã tư đường kêu to: "Đất rộng người thưa, gặp nhau rất ít".

BÌNH:
Chỉ cần con khỉ ngủ đi, tức "tin xuân" đây đó hiện!
 

[ Quay lại ]