headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 22/04/2024 - Ngày 14 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 074. THẾ NÀO LÀ GIÓ DỮ THỔI THUYỀN BÈ TRÔI DẠT VÀO NƯỚC QUỶ LA-SÁT?

74.GioduthoithienThiền sư Đạo Thông ở núi Tử Ngọc, Đường Châu, Sư họ Hà quê ở Lô Giang. Sau Sư xuất gia thọ giới đắc pháp với Mã Tổ, Tổ gọi Sư bảo:
- Nơi nào có ngọc thạch xinh tươi v.v... núi non đẹp đẽ, sẽ lợi ích cho đạo nghiệp của ông v.v... nếu gặp thì nên ở.
Nhân đó Sư cất nhà ở núi này, học đồ tứ phương tụ về rất đông. Tướng công Vu Địch hỏi Sư:

- Thế nào là gió dữ thổi thuyền bè trôi giạt vào nước quỷ La-sát?
Sư đáp:
- Cái gã khách Vu Địch, hỏi việc ấy làm gì?
Vu Địch đỏ mặt, Sư bèn chỉ nói:
- Chính cái đó là trôi giạt vào nước quỷ La-sát!
Vu Công lại hỏi:
- Thế nào là Phật?
Sư gọi:
- Tướng công!
Ông ứng thanh:
- Dạ!
Sư bảo:
- Lại chớ riêng cầu cái khác.

BÌNH:
Biển cả đang thanh bình, vì sao vừa nghe một câu nói qua tai, gió dữ đã ầm ầm nổi dậy? Lại chợt nghe tiếng kêu, liền "Dạ" ngay đó có giông gió gì?


CHÚ:
1/ Thiền tông chẳng trọng ỷ lại bên ngoài, mà phải nhìn thẳng vào tâm niệm của chính mình để tỉnh giác! Một niệm sân vừa khởi tức cửa La-sát đang chờ đón! (thuyền bè: thân, gió dữ: sân, nước quỷ: chỗ nguy hại).
2/ Ngay nơi tánh nghe đó, là "Phật pháp thân vô tướng".
Tóm tắt: Ngay nơi cái nghe mà đi vào khổ đau, cũng tức ngay nơi cái nghe liền thành "chánh giác".
 

[ Quay lại ]