headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 13/04/2024 - Ngày 5 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 070. ĐÂU TỪNG LẦM !

70.DautunglamThiền sư Nhượng ở Bắc Lan, Giang Tây. Có Trưởng lão Lượng ở Hồ Đường đến hỏi:
- Nghe đồn sư huynh họa được chân tướng của Tiên sư, tạm thỉnh cho xem!
Sư lấy hai tay xoa ngực chỉ cho đó!
Lượng bèn lễ bái. Sư bảo:
- Chớ lễ! Chớ lễ!
Lượng nói:
- Sư huynh lầm! Lượng chẳng lễ sư huynh.

Sư nói:
- Ông lễ chân tướng Tiên sư chăng?
Lượng nói:
- Nhân đâu bảo chẳng lễ?
Sư nói:
- Đâu từng lầm!

BÌNH:
Ai biết chân tướng Tiên sư thế nào? Và đâu là chỗ lễ của Trưởng Lão Lượng ?
- Phải thấu qua hai tròng con mắt, thấy được "thể kia", mới qua khỏi hai chữ "lầm", nếu không, tức đập nát cái ngực ra bảo ông:
- Lầm, chớ lễ!
CHÚ:
Chỉ một câu "Đâu từng lầm" này còn có chỗ bất an. Ai có thể ngay đây hạ một chuyển ngữ khiến cùng Tiên sư thấy nhau xem? Đâu từng lầm!
- Tiên sư hiện tiền!
 

[ Quay lại ]