headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 19/05/2024 - Ngày 12 Tháng 4 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2024  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 66. TRỐNG KÈN ĐỘNG

67.KhobaunhaminhNiên hiệu Trinh Nguyên năm thứ bảy đời Đường, chúng thỉnh Sư khai đường, Lý Thượng thơ hỏi:
- Mã Đại sư có lời gì chỉ dạy?
Sư kêu:
- Lý Cao!
Lý Cao liền ứng thanh:
- Dạ!
Sư bảo:
- Trống kèn động.

BÌNH:
Trống kèn động là ý gì?
- Pháp thân vô tướng thường hiển hiện!
Cảm đến ứng liền, bặt hỏi han!

------------------------------------------------------
067. KHO BÁU NHÀ MÌNH


Thiền sư Huệ Hải ở Đại Châu, Việt Châu. Sư họ Chu quê ở Kiến Châu. Xuất gia với Hòa thượng Trí chùa Đại Vân, Việt Châu. Ban đầu tham vấn với Mã Tổ. Tổ hỏi:
- Từ đâu đến?
Sư thưa:
- Từ chùa Đại Vân, Việt Châu đến.
- Đến đây mong cầu việc gì?
- Đến cầu Phật pháp.
- Ta trong ấy một vật cũng không, cầu cái gì là Phật pháp? Kho báu nhà mình chẳng đoái hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì?
- Cái gì là kho báu của Huệ Hải?
- Chính ngay cái ông hỏi ta đó, là kho báu của ông, đầy đủ tất cả không kém thiếu, sử dụng tự tại, đâu phải tìm cầu bên ngoài!
Ngay câu ấy, Sư liền tự nhận bổn tâm chẳng do hiểu biết, vui mừng lễ tạ.

BÌNH:

Huệ Hải ôm cả một kho báu đến nơi Mã Tổ, chỉ đổi được có một câu: “Chính cái ông hỏi ta đó”, vậy mà Sư rất mực vui mừng! Trong đây chúng ta ai có thể thấy kho báu của Sư? Nếu bảo: “Chính ngay cái hỏi đó là phải”, như vậy, khi im lặng không hỏi thì sao? Chẳng có hay chăng? Thế nên biết, Mã Tổ tuy từ bi, nhưng chỉ nói được có phân nửa. Còn phân nửa kia, phải làm sao đây?- Đó là dành phần cho mỗi người vậy?
 

[ Quay lại ]