headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 28/05/2024 - Ngày 21 Tháng 4 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2024  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 063 - NHÂN QUẢ RÕ RÀNG

63.NhanquarorangSư đang làm lao tác chung, nói:
- Nhân quả rõ ràng phải làm sao? Phải làm sao?
Khi ấy, có vị tăng bước ra lấy tay chống dưới đất. Sư hỏi:
- Làm gì?
Tăng đáp:
- Cứu nhau! Cứu nhau!
Sư bảo đại chúng:
- Cái ông tăng nầy còn hơi giống một chút.

Tăng bèn phủi áo ra đi. Sư nói:
- Trùng trong thân sư tử tự ăn thịt sư tử.

BÌNH:
Cái ông tăng nầy cũng khó nghĩ bàn!
Vì sao một tay bươi đất, miệng kêu cầu cứu? Ông lại có lỗi gì mà Sư bảo: "Còn hơi giống một chút"? Tăng bèn phủi áo ra đi! Quả thật ngay đây mà chậm trễ trong nháy mắt là đã mất mạng! Ông tăng cũng khéo lanh lợi. Tuy nhiên như thế, câu trước thoát qua được, song câu sau làm sao vượt khỏi? Trùng trong thân sư tử, tự ăn thịt sư tử, chạy đi đâu! Phải làm sao? Phải làm sao?
Chủ yếu:
Vừa nghĩ nghị tức đã thành nhân quả.
 

[ Quay lại ]