headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 12/08/2020 - Ngày 23 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 068. PHÁP NÓI CHẲNG NÓI

68.PhapchangnoiThiền sư Duy Chánh ở núi Bá Trượng, Hồng Châu. Có một vị lão túc thấy ánh nắng mặt trời soi qua cửa sổ, bèn hỏi Sư:
- Mặt trời đến cửa sổ hay cửa sổ đến mặt trời?
- Trong phòng trưởng lão có khách, sớm trở về đi!
Sư hỏi Nam Tuyền:
- Những bậc thiện tri thức các nơi lại có “cái pháp chẳng nói” tương tợ cho người hay không?

Nam Tuyền thưa:
- Có.
Sư hỏi:
- Pháp gì?
- Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật.
- Thế ấy thì đã nói tương tợ cho người rồi.
- Con như thế ấy, Hòa thượng thì sao?
- Ta chẳng phải thiện tri thức, đâu biết có cái nói chẳng nói.
- Con chẳng hội, thỉnh Hòa thượng nói!
- Ta đã nói tột cho ông rồi!

BÌNH:
1/ Hãy xoay lại “Ông chủ không đến đi!”
2/ Trước đầu câu nói nhận lấy!
 

[ Quay lại ]