Ơn dưỡng dục

 

Phổ Quang Tú  
   

 

Ơn cha dưỡng dục bằng non Thái
Nghĩa mẹ sinh thành tựa bể sâu
Ân tình nghĩa nặng mênh mông lớn
Ngày rằm tháng bảy con nguyện cầu

Cha mẹ hiện tiền được sống lâu
Những người quá cố tận nơi đâu
Tất cả sống còn hằng tỉnh thức
Nương theo lời Phật chỗ nhiệm mầu.

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]