headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 24/07/2024 - Ngày 19 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

QUÀ CỦA THẦY

 


Phật tử Chơn Hiền    
 

 

Nhận quà từ thầy cho
Con đây đà hết lo
Chuyện mất được hay còn
Bởi cuộc sống vô thường

 

Dại gì mình phải vướng
Biết vậy tính hay quên
Bởi từ vô lượng kiếp
Con cõi dưới lên mà...

Nên con phải đến chùa
Lễ Phật, xin Thầy pháp
Lời Thầy dạy thân thương
Tham sân cần phải bỏ

Chớ bo bo nhiệt tình
Đi chùa đừng cầu xin
Hành động nhất giữ gìn
Gieo nhân thì chọn quả

Nếu còn muốn siêu hơn
Không sanh thì chẳng diệt...
Lời dạy Thầy quá tuyệt
Con nhận quà cười hoài

Quà Thầy cho quá quí
KHÔNG SANH THÌ CHẲNG DIỆT
Có bốn chữ xài hoài
Suốt đời cũng không hết.

[ Quay lại ]