headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 31/10/2020 - Ngày 15 Tháng 9 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Kính Mừng Phật Đản

 

PT Chơn Hiền

 

Con kính mừng Phật đản
Ngày hóa trần cứu độ

Chúng sinh trong biển khổ

Đang vui trong giấc mê

Con kính mừng Phật đản

Đã mấy ngàn năm qua

Nhân loại vẫn tôn thờ
Người người ngày quý kính

 

Con kính mừng Phật đản
Nhớ lời ngài dạy dỗ

Chẳng có gì tồn tại

chớ có hận thù hoài

Dù là sinh vật nhỏ
Nước mắt mặn màu đỏ

Nổi đau đều như nhau

Không nỡ tay tàn sát

Con kính mừng Phật đản

Mong thế giới an hòa

Vì tất cả đâu xa
Nhều đời là cốt nhục

Con kính mừng Phật đản
Ngày bắt đầu an cư

Của quý Chư Tôn đức

Mẫu mực thêm tuổi hạ
Làm gương cho chúng con

Con kính mừng Phật Đản

Đức Như Lai kính yêu
Quyết vâng lời ngài dạy
Để đền ơn Phật từ

[ Quay lại ]