headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 24/07/2024 - Ngày 19 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NHỚ NGÀI ĐẠI HIẾU

 
Chơn Hiền
   
 

Mùa an cư con nhớ ngài đại hiếu
MỤC KIỀN LIÊN hết dạ cứu mẫu thân
Nhờ lực tu của thánh chúng tăng đoàn
Nên thân mẫu thoát kiếp đời quỉ đói

Trang Kinh sử ngàn năm lưu chói lọi
Để chúng con hậu thế mãi soi gương
Sống hiền lương tạo phúc tặng cữu huyền
Trồng nhân Phật để sống đường tỉnh giác


 

Mùa an cư con thành tâm dâng lễ
Vì con đây mất cả má lẫn ba
Lòng thiết tha tam bái cúng dường
Cầu Phật,Tổ chứng minh lòng tôn kính

Mùa an cư mong đàn con nhớ Phật
Thì đừng nên quên chuyện đáp nghỉa ân
Đừng say mê vật chất, bả sang giàu
Quên cha mẹ sống đói, ngh̀èo hiu quạnh

Mùa an cư kính nhớ ngài đại hiếu
Gương sáng hoài hiền dịu tợ vầng trăng
Bao thế kỉ qua gương sáng chẳng nhòa
Để nhân loại muôn đời soi gương hiếu

Phật đã dạy lùc ngài không tại thế
Phụng dưỡng mẹ cha như là cúng Phật
Đạo haṇh viên thành cha mẹ sinh thiên
Thương mẹ cha làm hết thảy việc hiền

Để hồi hướng công ơn người sinh dưỡng
Mùa an cư mừng Thầy thêm tuổi PHẬT
Pháp vị niết bàn... an lạc thế gian.

[ Quay lại ]