headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 24/07/2024 - Ngày 19 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

MỪNG KHÁNH TUẾ THẦY

 

CHƠN HIỀN     

 


Ngày khánh tuế con không về để dự
Mở web chùa thương con lạy cúng dường
Dâng đến Thầy lòng kính trọng yêu thương
Sứ mệnh NHƯ LAI Thầy thương dìu dắt
Để chúng con hiền bỏ ác làm lành
Từ thuở bé đời con đà khổ ải
Cảnh hàn vi mất mẹ sống lạc loài
Con ghét đời không một chút đoái hoài
Chuyện nhân quả với con còn xa lạ
Chỉ trách hờn nào hiểu tại nhân xưa
Nhờ pháp Thầy con bỏ những ghét ưa


 

Nhờ pháp Thầy con bỏ những ghét ưa
Vui trả nợ xưa con từng tạo tác
Thầy như cha khuyên dạy đứa con khờ
Dạy thắng mình hơn thắng cả vạn quân
TRUYỀN GIA BẢO dặn dò con phải tiến
Vững tâm Tu đừng có biếng lười
NÚI THÁI BÊN NGUỒN hiếu đạo song thân
NOI GƯƠNG HẠNH NGƯỜI XƯA rèn đạo đức
CHÂU BÁU TRONG NHÀ SẲN CHỚ ĐI TÌM
DIỆU NGHĨA PHÁP HOA NHẬN TRI KIẾN PHẬT
Sao bỏ nhà làm cùng tử lang thang
Ngày khánh tuế con không về để dự
Nhưng trong tâm con thấy cả đạo tràng
Sắc y vàng rạng rỡ ánh từ bi
Người Phật tử muôn phương về dự hội
Áo lam thương chật kín cả sân chùa
Cảnh đông vui nhưng thanh tịnh trang nghiêm
Con tiếc lắm không được thầy trao bánh
Bánh cha cho ngon ngọt cả cuộc đờị
Mặc bão đời vùi dập phải nổi trôi
Con không sợ CÁC LOÀI MA OAN NGHIỆT
NHỊN CHỊU TIẾN TU quyết tiến chẳng lùi
Bên Phật con thấy được niềm vui
Lòng an lạc mĩm cười trong cảnh khổ
Ngày khánh tuế con không về để dự
Bánh pháp thầy cho ngọt suốt cả đời

[ Quay lại ]