headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 30/11/2020 - Ngày 16 Tháng 10 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Hạt mưa rơi

 

Giác Minh    
 

  Mưa rơi nặng hạt trước sân

Hóa thành bóng nước xoay vần giật trôi

Lặng nhìn thoát chút bồi hồi

Ý kia chưa trọn bóng thời vở tan.

[ Quay lại ]