headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 24/07/2024 - Ngày 19 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

VỀ THĂM VIÊN CHIẾU

 

Chơn Hiền
    

 

Con về thăm VIÊN CHIẾU
Thương màu áo lam chiều
Lòng dạt dào kỹ niệm
Thuở có ba có em

Nay vô thường chia xa
Ba và em mỗi nẽo
Vẫn là con Phật đà
Kẻ ở gần quê nhà

 

Người nặng nợ bôn ba
Cũng nhớ Phật cha hiền
Dù con mình khờ dại
Phật đầy lòng từ ái

Càng thương con ngu dại
Lòng ngài thật bao la
Để đời bao pháp nhủ
Sợ chúng sanh lạc lầm

Bị trầm luân sanh tử
Con về thăm VIÊN CHIẾU
Đường đất đỏ thân thương
Uốn quanh đồng cỏ dại

Vườn điều oằn sai trái
Công quí cô vung trồng
Vườn chùa xanh mầm non
Hoa tươi khoe sắc thắm

Áo lam thương đạo tràng
Nơi nơi về nghe pháp
Hạnh đức thêm luyện rèn
Nhờ quí cô dìu dắt

Xa lánh những lạc lầm
Gia đình thêm đầm ấm
Con về thăm VIÊN CHIẾU
Quên cuộc đời ảo mộng

Vụn vỡ hết thương đau
Cảm nhận điều chân thật
Tự mình phải an vui
Thầy cô nào cho được

Con về thăm VIÊN CHIẾU
Thương màu áo lam chiều
Chắt chiu từng kỹ niệm
Thuở chùa còn lợp tranh

Hàng dừa cao xanh xanh
LONG THÀNH miền quê lành
Ngỡ đây là đất Phật
Trong con hoài thân thương.

[ Quay lại ]