headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 24/07/2024 - Ngày 19 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

MỪNG LỄ KHÁNH TUẾ SƯ ÔNG

 

CHƠN HIỀN 
   

 

Khánh tuế Sư Ông con không về lạy
Nghe trong con như thiếu mất điều gì
Pháp danh CHƠN HIỀN ngài đặt cho con
Con trân quí sống sao cho đúng nghĩa

Ngày khánh tuế Sư Ông không về lạỵ
Nhưng thiết tha thành kính hướng về ngài
Cầu Phật hộ gia ngài được khỏe an
Để giảng dạy chúng con nghe lời Phật

 

Không hành sai  chánh tín của Phật Đà
Tâm của ngài tâm thật đúng lão bà
Bao hiểu biết ngài không hề dấu diếm
Trải rộng lòng sợ chúng con lạc lõng

Mê tín cầu xin chẳng chịu sống hiền
Dạy hoàn cảnh nào cũng có thể tu
Đừng lần lửa trôi lăn theo năm tháng
Khánh tuế Sư Ông con không về lạy

Trời tây xa con luôn hướng về ngài
Quyết hành theo pháp Phật chẳng đổi thay
Sống chân thật hiền lương như ngài dạy
Nhớ bài MỘNG như thời kinh BÁT NHÃ

Nhắc con đây tỉnh ngộ cõi vô thường
Dâng đến ngài lòng mến mộ yêu thương
Lòng tôn kính biết tỏ sao cho đủ
Để đáp ân con làm hết điều lành


                                                      08/2010

[ Quay lại ]