headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 24/07/2024 - Ngày 19 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

BIẾT LỖI

 


Chơn Hiền  
  
   

 

 Con từ cõi Phật lạc đi mê
 Dẫu biết con đang lạc lối về
 Cố gắng xoay đầu về hướng Phật
 Khó vì chưa bỏ được chữ buông

 

Tha thiết thành tâm con lạy Phật
 Thệ nguyền dẹp bỏ giặc sân si
 Nhưng sao cái ngã còn quá lớn
 Bỏ cái nhỏ nầy níu cái to
 Ơn Thầy nói pháp bao kiến giải
 Muốn con tự ngộ lối đi về
 Với con dễ nhất làm việc thiện
 Để xua cái ác nó chực chờ
 Với Thầy quá dể con còn khó
 Khỏi lạc lối về cốt chử buông
 Một chử khó hành trôi vạn kiếp
 Bao đời tạo tác nghiệp mang đầy
 Dám đâu quịt nợ miệng nói hay
 Con còn chấp chặc, tâm nhiều rễ
 Ông chủ lăn tròn tợ quả banh
 Banh thì chỉ mệt mùa world cup
 Còn con lăn mệt suốt bốn mùa
 Từ nay con gắng không lăn nữa
 Ngoan ngoãn nghe Thầy dạy pháp tu
 Trầm luân...giải thoát tùy con chọn
 Chẳng dám dễ dui uổng kiếp người.

[ Quay lại ]