headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 24/07/2024 - Ngày 19 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Tứ trọng ân

 

Tâm Hạnh  
    

 

Ân cha nghĩa mẹ khó quên
Công thầy giáo dưỡng đáp đền sao xong
Ơn Phật ơn Tổ một lòng
Đàn na tín thí bốn công tròn đầy
Suốt đời phụng dưỡng vui vầy
Mới mong trọn đạo con rầy khắc ghi

[ Quay lại ]