NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 053 - CÁI NÀO CHẲNG NGON ?

53.NgonThiền sư Bảo Tích ở Bàn Sơn, U Châu. Nhân đi chợ thấy người khách mua thịt lợn nói với người bán thịt:
- Ông cắt cho tôi một miếng thịt ngon.
Người đồ tể buông dao, đứng khoanh tay nói:
- Này Trưởng sử, miếng nào mà chẳng ngon!
Ngay câu nói này, Sư liền có tỉnh.

BÌNH:


Chỗ nào chẳng phải Phật pháp?
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]