headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 23/06/2024 - Ngày 18 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 057 - THIỀN LÃO BÀ

57.ThienlaobaSư cùng Nam Tuyền và mấy huynh đệ đến yết kiến Ngài Cảnh Sơn, giữa đường gặp một bà già, Sư bèn hỏi:
- Đường nào đi về Cảnh Sơn?
Bà già đáp:
- Cứ thẳng mà đi!
- Đầu trước nước sâu qua được chăng?
- Chẳng ướt gót chân.

- Bờ trên lúa tốt thế ấy, bờ dưới lúa xấu thế ấy?
- Thảy bị cua ăn hết.
- Lúa thơm ngon.
- Hết mùi vị.
Sư lại hỏi:
- Bà ở chỗ nào?
- Chỉ tại trong ấy.
Ba người đồng tới quán. Bà nấu một bình trà, đem ra ba cái chung đến nói:
- Hòa thượng nào có thần thông thì uống trà?
Ba người cùng nhìn nhau. Bà nói:
- Xem lão già trình thần thông đây!
Bà cầm chung nghiêng bình, rót trà rồi đi.

BÌNH:
Qua cuộc đối đáp với Ngài Bảo Triệt đã xác chứng rõ ràng chỗ thấy của bà lão vượt ngoài đối đãi.
Thứ đến là nói lên chỗ sống của bà. Nếu người hằng sống được với thể chân thật thì mọi cử động hằng ngày đều là thần thông diệu dụng, tất cả oai nghi đều là thiền. Trong đây ai có thể sánh kịp với bà lão này không?
- Bước, bước không thể lầm!
 

[ Quay lại ]