NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 54 - HỒN LINH ĐẾN PHƯƠNG NÀO ?

54.LinhonMột hôm, Sư ra cửa gặp người khiêng đám tang đi qua, người hát mướn lắc linh xướng:
- Vầng hồng quyết định về Tây lặn,
Chưa biết hồn linh đến chỗ nào?
Dưới tấm màn, hiếu tử khóc: hu hu!
Sư chợt thân tâm nhẹ nhõm, trở về đem việc ấy thuật lại với Mã Tổ, Tổ liền ấn khả.

BÌNH:
Nơi nơi đường tỉnh giác!
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]