headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 18/07/2024 - Ngày 13 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

ĐẢN SANH

phatdan9

 

Trần Quê Hương   

 

 

Từ vô lượng kiếp huân tu

Cung trời Đâu Suất vô ưu tịnh nhàn

Thương chúng sinh hiện trần gian

Tìm phương dẫn độ thoát đàng khổ mê

Người ơi! Lai khứ đi về

Sen vàng bảy đóa bồ-đề hương xưa.

 

LÂM TỲ NI

 


LÂM TỲ NI

 

 

Ni sư Như Minh (Huế)
 


Dừng chân ở Lâm tỳ ni
Chiêm bái Phật tích
Kỷ niệm giáng sanh
Nhớ về vườn xưa
Buổi sáng trong lành
Khi thái tử tất Đạt Đa xuất hiện
Chim hót vui mừng
Trời đất rung chuyển

Xem tiếp...

PHẬT

 

PHẬT

 

Giác Thành

Chúng sanh vốn là Phật
Thường uổng chịu mê lầm
Nếu không các mê lầm
Chúng sanh chính là Phật

Chúng sanh vốn là Phật
Nay tu để hiển bày
Thường tác hạnh vô tác
Thường tu chỗ không tu

Xem tiếp...

NIỀM VUI

 
NIỀM VUI
 
 

Khả Nhuận  
 

Vui thay đức Phật ra đời
Mở bày chánh pháp rạng ngời đó đây
Linh Sơn một thuở mở bày
Tổ Tổ nối đuốc tới ngày hôm nay
Sư ông truyền pháp đó đây
Chỉ cho tứ chúng đều hay trở về
Lòng từ thương xót không nề
Lên non xuống biển chẳng hề buồn vui
Thiền tông mở rộng khắp nơi
Đó là mãn nguyện cả đời ngài mong
Con nay cảm thấy trong lòng
An vui hạnh phúc, uống dòng nước thanh
Từ đây con gắng tu hành
Mong cho tứ chúng đều thành nguyện xưa

 

VÔ SANH VÀ SANH DIỆT

 


VÔ SANH VÀ SANH DIỆT

 

 

Giác Thành
 

Có sanh tức có diệt
Khéo khéo nhận vô sanh
Sanh diệt vẫn vô sanh
Vô sanh trình sanh diệt!

Xưa nay thường sanh diệt
Tự thể vốn vô sanh
Nay diệt tận diệt sanh
Nào lìa tướng sanh diệt?

Mê chấp thật sanh diệt
Ngộ khéo hội Vô sanh
Vô sanh mà thường sanh
Vì nước - sóng bất nhị!