headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 22/02/2018 - Ngày 7 Tháng 1 Năm Mậu Tuất - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Tet2018 2  Mongxuan
 Video - Sám hối 6 căn

Con người bất tử

 Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Mình là cái gì ?

 Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Trời Mây

 Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
- ngày 10.08.2005 -

 

 

 

 

Xem tiếp...

Những bệnh người tu thiền

 Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
- ngày 24.10.2005 -

 

 

 

 

Xem tiếp...

Đầu Mối và Sanh Tử Giải Thoát

 Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
- ngày 08.09.2005 -

 

 

 

 

Xem tiếp...

Khánh Tuế Hòa Thượng Trúc Lâm

LỄ KHÁNH TUẾ 2007

Tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng, ngày 29.08.2007

Xem tiếp...