headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 25/06/2024 - Ngày 20 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Phẩm Cấu Uế: 7- Tất Cả Giới Cấm Ðều Khó Giữ.

Ai ở đời sát sinh ...

Câu chuyện xảy ra khi đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan đến năm trăm tín đồ.

Có năm trăm tín đồ, người này chỉ giữ giới bất sát, người khác chỉ giữ một giới khác.. Ngày kia họ bàn tán, người nào cũng cho rằng giới của mình khó giữ, việc của mình khó nhất.. và họ đến chỗ Phật kể lại câu chuyện. Phật dạy:

- Không có giới nào là quan trọng ít, giới nào là quan trọng nhiều, tất cả các giới đều khó giữ.

Ngài nói kệ:

                (246) Ai ở đời sát sinh,
                        Nói láo không chân thật,
                        Ở đời lấy không cho,
                        Qua lại với vợ người.

            (247) Uống rượu men, rượu nấu,
                    Người sống đam mê vậy,
                    Chính ngay tại đời này,
                    Tự đào bới gốc mình.

            (248) Vậy người, hãy nên biết,
                    Không chế ngự là ác,
                    Chớ để tham phi pháp,

                    Làm người đau khổ dài.


 

 

 

[ Quay lại ]